Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.inpolacco.it.

Korzystanie ze strony nie wymaga rejestracji i podawania przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych, ale gdy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonu lub innych kanałów dostępnych na stronie, staję się administratorem Twoich danych w myśl rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”).

Dane te mogą obejmować, w zależności od wybranego sposobu kontaktu, imię i nazwisko, dane rejestrowe firmy, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje przekazywane przez Ciebie dobrowolnie (np. zawarte w stopce e-mail). Są one przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień, przesyłania ofert, odpowiedzi na zapytania i wypełnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania ww. celów.

Wszelkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednią poufność zgodnie z RODO. Dane przechowywane są przez czas potrzebny do realizacji zamówienia i wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. podatkowych).

Zgodnie z RODO masz prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. W celu wykonania tych praw wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres: info@inpolacco.it.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełne dane administratora danych osobowych: Potrzyszcz Małgorzata Krystyna, Via Roma 32, 76011 Bisceglie, Włochy, adres e-mail: info@inpolacco.it, tel. +393389812452.

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022 r.